Tâm trẻ thơ là sự trở về của sinh mệnh

Lão Tử nói: “Có đức dày đâu thể sánh với con đỏ”. Lão Tử coi trẻ thơ là biểu tượng cho trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Bởi lẽ trẻ thơ luôn giữ được sự hồn nhiên, thuần phác, vô tư và chẳng ham muốn. Chúng rất gần với “Đạo”. Tâm trẻ thơ đơn thuần mà ngay thẳng, ăn uống ngủ nghỉ rất tự nhiên, khi ngủ khi cười khi nhõng nhẽo, nhớ đến chuyện này lại có thể quên ngay chuyện khác. Lão Tử cho rằng: “Diệu dụng của đạo là ôn nhu mềm yếu”. Trẻ con là[…]

Read more