Diện Chẩn trên VTV3

VTV3 giới thiệu về Diện Chẩn trong chương trình Bí mật của tạo hóa tối chủ nhật ngày 1/2/2015:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *